Członkostwie stowarzyszenia mogą bezpłatnie korzystać ze strzelnicy w Maryninie w każdy trzeci weekend miesiąca (sobota, niedziela), jeśli w danym terminie nie ma organizowanych zawodów lub innych przedsięwzięć, w poniższy sposób:

  • ze stanowisk strzeleckich na dwóch wyznaczonych osiach strzeleckich o długości 25 m.
  • z dwóch stanowisk na każdej z osi: 50, 100, 300 i 500 m.
  • maksymalny czas korzystania z poszczególnych stanowisk – 2 godziny.  

Ze względów organizacyjnych oraz ograniczonej ilości miejsc obowiązkowa jest wcześniejsza rezerwacja terminu tel. 530900777.

Jeżeli w trzeci weekend miesiąca nie będzie możliwości bezpłatnego korzystania ze strzelnicy, uprawnienie to będzie można wykorzystać w najbliższy weekend wolny od organizacji zawodów lub innych przedsięwzięć.

Korzystanie ze strzelnicy w pozostałe dni oraz w większym wymiarze niż określono powyżej jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem strzelnicy uwzględniając 25 % zniżkę przysługującym członkom stowarzyszenia.

Bezpłatne korzystanie ze strzelnicy lub zniżka przysługuje po okazaniu legitymacji klubowej lub ważnego zaświadczenia o członkostwie w klubie.

Na tych samych warunkach mogą korzystać członkowie Towarzystwa Strzeleckiego Bellona w związku z powyższym proszę o kilkudniową wcześniejszą rezerwację. 

Powyższe postanowienia dotyczą tylko i wyłącznie członków stowarzyszenia nie obowiązują dla osób towarzyszących oraz rodzin.