Skoro masz już pozwolenie na broń (wydana na piśmie decyzja) teraz czas na zakup broni i związane z tym formalności:

1. Aby zakupić broń musisz uzyskać od WPA zaświadczenie uprawniające do nabycia broni (promesę).

Wydanie zaświadczenia łączy się z wniesieniem opłaty w wysokości 17 zł na konto odpowiedniego urzędu wskazanego na stronie WPA. Promesa jest bezterminowa dlatego warto kupić kilka na zapas. Zaświadczenie uprawnia do nabycia broni palnej rodzaju i kalibru określonym w druku oraz amunicji do tej broni. Zakupu można dokonać w sklepie lub od osoby prywatnej. W obydwu przypadkach należy przekazać zaświadczenie osobie sprzedającej. Z tej czynności otrzymacie fakturę lub należy sporządzić umowę kupna-sprzedaży broni (wzór w zakładce,,pliki” lub na stronie właściwego WPA)

2. Przed zakupem broni zaopatrz się w szafę na broń posiadającą atest klasy S1

3. Gdy dokonasz zakupu broni pamiętaj o zarejestrowaniu jej w ciągu 5 dni we właściwym dla Ciebie WPA

Po dokonaniu zakupu masz 5 dni na to aby dokonać rejestracji broni we właściwym dla Ciebie WPA. Dzień zakupu nie wlicza się do powyższego terminu. Podczas pierwszej rejestracji otrzymasz “legitymację posiadacza broni” na jej podstawie będziesz mógł dokonywać zakupu amunicji do posiadanych przez Ciebie jednostek broni.