Witamy, poniżej w skrócie procedura uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich. Sam stwierdzisz że nie jest to aż tak skomplikowane jak mogło Ci się wydawać :).

Zapisz się do nas (do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim).

Procedura przyjęcia do LTS w poniższym linku:

Dołącz do nas

Po przyjęciu otrzymasz wiadomość pocztą elektroniczną  z informacją o przyjęciu w poczet członków. Należy obowiązkowo pamiętać o dopełnieniu obowiązków służbowych (np. jeśli jesteś policjantem, to od tej daty masz 7 dni na napisanie raportu do przełożonego o przystąpieniu do stowarzyszenia).

Pocztą otrzymasz legitymację członkowską, zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia oraz potwierdzony wyciąg ze statutu.

Zdobądź niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczącą bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną uczestnicząc w naszych kursach i szkoleniach.

Wykonaj badania lekarskie i uzyskaj stosowne orzeczenia (członkowie stowarzyszenia otrzymują zniżkę na powyższe badania w przychodni Vitalmedica w Nowym Dworze Mazowieckim).

Napisz podanie o broń do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) Komendanta Wojewódzkiego Policji lub KSP.
Wzór podania:

Wzór podania o broń

Do podania dołącz następujące dokumenty:

  1. ksero dowodu osobistego,
  2. ksero legitymacji członka LTS (z aktualną pieczątką),
  3. dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 242 zł (potwierdzenie przelewu ? numer konta bankowego i aktualne kwoty są na stronach odpowiednich WPA),
  4. 2 x zdjęcie (jak do dowodu osobistego),
  5. zaświadczenie o przynależności do SMOiFP (z aktualnym rokiem),
  6. wyciąg ze statutu LTS (otrzymacie w chwili przystąpienia do sekcji)
    inne (należy dołączyć możliwie wszystkie dokumenty dotyczące broni np. legitymację prowadzącego strzelanie, licencję sędziego, legitymację instruktora itd.,
  7. orzeczenie lekarskie.

Opłać i zdaj egzamin (część teoretyczna i praktyczna) na broń do celów kolekcjonerskich we właściwym Wydziale Postępowań Administracyjnych.

Decyzję administracyjną zezwalającą na posiadanie przez Ciebie broni do celów kolekcjonerskich otrzymasz pocztą lub odbierzesz osobiście.

Po otrzymaniu decyzji możesz wystąpić o wydanie zaświadczeń uprawniających do nabycia broni palnej.

Z zaświadczeniem możesz już kupić broń. Zaprzyjaźnione sklepy z przyjemnością udzielą rabatu po okazaniu legitymacji członkowskiej.