Osoby będące funkcjonariuszami służb mundurowych mogą uzyskać pozwolenie na broń znacznie łatwiej i szybciej niż osoby cywilne. To co muszą zrobić to :

Zapisać się do nas (do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim). Procedura przyjęcia do LTS poniżej:

Dołącz do nas

Po przyjęciu otrzymasz wiadomość pocztą elektroniczną  z informacją o przyjęciu w poczet członków  (od tej daty masz 7 dni na napisanie raportu do przełożonego przystąpieniu do stowarzyszenia).

Pocztą otrzymasz legitymację członkowską, zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia oraz potwierdzony wyciąg ze statutu.

Napisz podanie o broń do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania).
Wzór poniżej:

Wzór podania o broń

Do podania dołącz następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie o zatrudnieniu (np. w Policji, Straży Granicznej itp.),
 2. zaświadczenie o przydzieleniu broni służbowej (wzór do pobrania w zakładce ?pliki? nie muszą być tam cechy identyfikacyjne broni, wystarczy że jest informacja o przydzieleniu, pieczątka jednostki/kompani i podpis osoby wydającej). Powyższe zaświadczenia zwolnią Cię z kosztownego egzaminu na broń palną,
 3. ksero dowodu osobistego,
 4. ksero legitymiacji członka LTS (z aktualną pieczątką),
 5. dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 242 zł (potwierdzenie przelewu ? numer konta bankowego i aktualne kwoty są na stronach odpowiednich WPA),
 6. 2 x zdjęcie (jak do dowodu osobistego),
 7. zaświadczenie o przynależności do SMOiFP (z aktualnym rokiem),
 8. wyciąg ze statutu LTS (otrzymacie w chwili przystąpienia do sekcji)
  inne (należy dołączyć możliwie wszystkie dokumenty dotyczące broni np. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia na broń alarmową, legitymację instruktora itd. Bez tych dokumentów zezwolenie będzie dotyczyć broni krótkiej bojowej.
  Jeśli nie posiadasz dodatkowych szkoleń a mimo to chciałbyś uzyskać pozwolenie np. na broń długą lub gładkolufową, możesz odbyć szkolenia z zakresu obsługi i budowy tych jednostek. Stowarzyszenie cyklicznie organizuje takie szkolenia.

Decyzję administracyjną zezwalającą na posiadanie przez Ciebie broni do celów sportowych otrzymasz pocztą lub odbierzesz osobiście.

Po otrzymaniu decyzji możesz wystąpić o wydanie zaświadczeń uprawniających do nabycia broni palnej.

Z zaświadczeniem możesz już kupić broń. Zaprzyjaźnione sklepy z przyjemnością udzielą rabatu po okazaniu legitymacji członkowskiej.