Komunikat z Zawodów Cztery Pory Roku z Benchrest – Junior